Hôi miệng cần làm gì để khắc phục?

Hôi miệng không phải là bệnh lý nguy hiểm nhưng ảnh hưởng lớn đến công.....