Chuyện của nha sĩ trẻ

“Cô ơi, thủng thành rồi thì phải làm sao ?”… …”Cô ơi, thủng sàn rồi.....

Cuộc tình nào rồi cũng phải chia tay?!

– Anh ngậm vào nhé! – Anh, anh ngậm chặt để em lấy dấu răng!.....