Cạo vôi răng là gì? Có nên cạo vôi răng không?

Cạo vôi răng là gì? Có nên cạo vôi răng không? Vôi răng thường được.....